Zorgaanbod WLZ

Ambulante begeleiding binnen de Wlz biedt een breed scala aan ondersteuning voor mensen die langdurige zorg nodig hebben maar thuis willen blijven wonen. Het doel is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Om gebruik te maken van deze zorg, moet er een indicatie worden aangevraagd bij het CIZ en kan de zorg vervolgens worden geleverd op een manier die het beste bij de zorgvrager past.

WMO PGB

De Wmo biedt uitgebreide mogelijkheden voor zowel ambulante begeleiding als dagbesteding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Gemeenten spelen een centrale rol in de toewijzing en organisatie van deze zorg, waarbij de behoeften en wensen van de cliënt centraal staan. Door maatwerk te leveren, kunnen zowel ambulante begeleiding als dagbesteding afgestemd worden op de specifieke behoeften van de cliënt, wat bijdraagt aan hun welzijn en zelfstandigheid.