Onze visie

Organisatie

Avanti organiseert haar dienstverlening zo, dat deze een bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan. We bieden begeleiding op maat om de zelfredzaamheid zo optimaal mogelijk te bevorderen. Zelfstandigheid (persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling), sociale participatie (interpersoonlijke relaties, sociale inclusie, rechten en plichten) en welzijn (emotioneel, fysiek en materieel) zijn de drie pijlers van kwaliteit van bestaan. In onze visie beslissen cliënten, waar mogelijk, over hun eigen leven. We gaan uit van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

De Cliënt leren kennen
Bij Avanti laten wij ons leiden door de vraag, wie onze cliënten zijn en wat zij willen. Wij zijn benieuwd naar wat zij willen van het leven, of gewoon wat ze willen eten en wat ze graag doen. Daarom is het belangrijk dat wij de mens achter ‘de cliënt’ leren kennen. Wij begeleiden, activeren, stimuleren en ondersteunen clienten in het leiden van hun eigen leven en op eigen kracht mee te doen in de samenleving.  Op basis van de keuzes en mogelijkheden van de cliënt realiseren wij keuzes op het gebied van wonen, werk en vrije tijd.

Persoonlijke begeleiding
Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom iemand het alleen niet goed redt thuis. De begeleiding is daarom altijd afgestemd op de persoonlijke situatie. Deze vult aan waar dat wenselijk of noodzakelijk is en is gericht op ontwikkeling waar dat kan. De ondersteuning vindt in principe thuis plaats.