Vacatures

Avanti individuele begeleiding is een kleinschalige organisatie die op Walcheren, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, mensen met een zorgvraag 24/7 begeleiding biedt. Avanti werkt vraaggericht en cliëntgericht op de diverse leefgebieden. Dit kan zijn op bijvoorbeeld financieel gebied, op sociaal vlak, op het gebied van wonen, ondersteuning bij gesprekken met instanties etc. De individuele begeleiding wordt doorgezet naar onze dagbesteding; het Huiskamerproject. Het Huiskamerproject  biedt een zinvolle dagbesteding voor mensen met een zorgvraag. Met de nadruk op individuele begeleiding vanuit Avanti, ook in de dagbesteding. Wij streven naar zo veel mogelijk één-op-één begeleiding.