Vacatures

Avanti individuele begeleiding is een kleinschalige organisatie die op Walcheren, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, mensen met een zorgvraag 24/7 begeleiding biedt. Avanti werkt vraaggericht en cliëntgericht op de diverse leefgebieden. Dit kan zijn op bijvoorbeeld financieel gebied, op sociaal vlak, op het gebied van wonen, ondersteuning bij gesprekken met instanties etc. De individuele begeleiding wordt doorgezet naar onze dagbesteding; de Knipbeurs. De Knipbeurs is een winkel met de betere 2de kans kleding in combinatie met dagbesteding. De Knipbeurs biedt een zinvolle dagbesteding voor mensen met een zorgvraag. Met de nadruk op individuele begeleiding vanuit Avanti, ook in de dagbesteding. Wij streven naar zo veel mogelijk één-op-één begeleiding.